PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA Metodický list ročníka 2006
Metodický list  10. ročníka súťaže    
(roku 2006)

Téma:
          SVETOVÉ VYNÁLEZY

Milí súťažiaci, vítame vaše rozhodnutie zúčastniť sa desiateho ročníka našej súťaže a tak, ako po iné roky, ponúkame niekoľko rád, ako sa vyvarovať chýb pri tvorbe súťažných prác a dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Dobrý exlibris má základ v dobre realizovanom návrhu, ktorý vzniká tvorivým spojením obrazovej a textovej časti. Zdanlivo je to jasné, ale aj tak si povedzme, ako si môžeme počínať. Obrazovú podobu nám v našom prípade určuje vypísaná téma a preto hľadajte prvky, ktoré ju charakterizujú. Textová časť je jednoznačná. Viete, pre koho exlibris tvoríte /napíšete jeho meno a priezvisko/ a viete aj to, že prácu musíte označiť EXLIBRIS, EX LIBRIS alebo variantmi Z KNÍH, KNIHA, KNIŽNICA vo vašom jazyku. Textové zložky treba umne pospájať s obrazovou časťou a spolu vytvoriť kompozíciu exlibrisu. Hľadajte výtvarné prvky, ktoré ju zreteľne znázornia a oživia. Dôležitý je výber druhu písma, má byť čitateľné, primerane veľké a vhodne umiestnené v ploche. Rozhodnite sa pre plošné typy písma.

Textové a obrazové prvky spolu určujú formát /veľkosť/ knižnej značky. Tá nesmie presiahnuť rozmer 13 x 9 cm, ale doporučujeme vám tvoriť návrhy, ale aj originálne práce v menšom rozmere. Pre použitie v praxi je to vhodnejšie.

Prácu začíname na rysovacom kartóne formátu A5 (21 x 15 cm). Ceruzkou si naznačíme uhlopriečky a určíme stred plochy, okolo ktorého si nakreslíme obdĺžnik maximálne prípustnej veľkosti našej budúcej práce (13 x 9 cm). Od stredu potom rozvíjame kompozíciu obrazovej a textovej časti. Keď sme návrh dokončili, rozhodneme sa, či bude s rámikom, alebo zostaneme pri obrysoch, ktoré nám vytvorí kompozícia. Tú môžeme riešiť do štvorca, obdĺžnika, kruhu, elipsy, trojuholníka i mnohouholníka.

Súťažný návrh je potrebné vypracovať tušom za použitia pera alebo štetca do takej podoby, ktorá bude predurčovať vaše rozhodnutie, v akej grafickej technike je vhodné návrh realizovať. Môžete voliť medzi linoleorezom, linoleorytom, drevorytom, drevorezom, papierorytom, suchou ihlou i plastikorytom. Pri tvorbe návrhov sa osvedčila aj Mässerova doska. Častou chybou je tvorba návrhu, ktorý nie je technicky v praxi realizovateľný. Pamätajte, že pre suchú ihlu je vhodná čiarová perokresba, kombinovanie plôch zasa pre linoleoryt, linoleorez, plastikoryt a iné podobné techniky.

Ak si návrh vytvoríte bielou temperou alebo bielym pastelom na tmavý papier, ihneď uvidíte, ktoré čiary a plochy budete rydlom alebo nožíkom odstraňovať. A neostávajte iba pri návrhu, skúste podľa neho vytvoriť matricu pre vytlačenie originálneho exlibrisu. To by mal byť konečný cieľ snaženia najmä u žiakov základných umeleckých škôl.

Pre 10.ročník medzinárodnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC sme zvolili tému "Svetové vynálezy". Je to pre každého z vás mimoriadna príležitosť vyjadriť svoj obdiv k objavom, ktoré sprevádzajú ľudstvo. Ťažko povedať, ktorý vynález priniesol ľuďom najviac dobra, umožnil nám nové poznatky a uľahčil každodenný život. Poznáme tiež vynálezy, ktoré boli zneužité, napríklad rôzne zbrane, ale tých prvých bolo určite viac. Je dobré poznať mená vynálezcov, ale dôležitejšie je pozorne si všímať všetko okolo seba a uvedomiť si, koľko ľudskej energie, myslenia a vytrvalosti je vložené aj do zdanlivej maličkosti. Nepozerajme na každodenné veci ako na samozrejmosti, pokúsme sa vnímať, čo všetko vytvoril ľudský um, čo je užitočné, jedinečné a nepostrádateľné. S úžasom uvidíte, že sa vám otvoria nové obzory.

Máte v rukách mimoriadne širokú tému, pri ktorej môžete sami objavovať. Dozviete sa, ako sviečku nahradili petrolejové a plynové lampy a potom prišla prvá žiarovka. Ľudský a zvierací pohon vystriedali parné stroje, spaľovacie motory a nové energie dneška. Miesto ihly prišli šijacie stroje, najskôr človek vzlietol v balóne, potom v lietadlách a dnes skúmame vesmír pomocou rakiet. Vynašli sme telegraf, telefón, rádio, televízor, počítače a internet, v optike bola najskôr lupa, potom okuliare, ďalekohľad, mikroskop, neskôr prvé fotoaparáty, kamery a projektory. Čas meral človek podľa slnka, neskôr presýpacími hodinami, až vynašiel mechanické chronometre. Dnes je čas elektroniky, ale nesmieme zabudnúť na vynález kolesa, ktoré funguje skoro všade okolo nás. Nové vynálezy, to nie sú len stroje. Úžasné objavy prišli v medicíne, biológii, fyzike i chémii, niekto objavil dnešné hudobné nástroje a načarbal päť čiar ako notovú osnovu. Obrovským vynálezom bolo písmo a neskôr kníhtlač. Vráťte sa k nemu, veď v knihách je všetka múdrosť storočí, tam hľadajte a budete objaviteľmi v nekonečnom svete vynálezov aj vy. Možno sa dozviete aj to, že mnoho skvelých vynálezov prekvapuje svojou jednoduchosťou a priamočiarym riešením. Čisté a jasné riešenia nájdite vo svojej práci aj Vy, určite budete úspešní! Želáme Vám veľa krásnych a originálnych nápadov.

Organizačný výbor súťaže


TOP

 Designed and created by AMANET C 2004 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC C  2004