PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Malá fotogaléria
12. ročníka súťaže Ex Libris

1. október 2009
Slávnostné prijatie účastníkov v refektári Vlastivedného múzea, Františkánske námestie, Hlohovec.
 
Vítame vás na 12. ročníku súťaže o EX LIBRIS Hlohovec 2009. Cíťte sa tu ako doma. Prajeme vám veľa úspechov, pekných zážitkov a nových kamarátstiev. My všetci sa tešíme na víkend plný zábavy, tvorivosti a umenia. Naše pozvanie prijali priatelia z viacerých kútov sveta.
 
 
Za garanta a organizátora súťaže privítala milých hosti predsedníčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová. V popredí tlmočníčka do anglického jazyka pani Mgr. Andera Brezová. Príhovor počúvajú zľava podpredseda občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Jozef Urminský st., zástupca primátora mesta Hlohovec Peter Dvoran a primátor mesta Hlohovec PhDr. Ján Dlhopolček. Laureátov tohto ročníka súťaže privítal primátor mesta Hlohovec PhDr. Ján Dlhopolček. Prítomní boli aj ďalší predstavitelia mesta (Peter Dvoran) a členovia občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC.
 
 
Reprezentatívne priestory Vlastivedného múzea v Hlohovci dokreslili príjemnú atmosféru presiaknutú priateľstvom i očakávaním. Dvanásteho ročníka súťaže sa zúčastnilo 1342 detí z jedenástich krajín sveta a o čo najlepšie umiestnenie sa pokúšali s celkovým počtom 1547 prihlásených prác. Téma bola skutočne atraktívna i aktuálna. Precítiť ducha olympizmu sa prostredníctvom malých výtvarných diel podarilo každému individuálnym a originálnym spôsobom. Pamätná listina uchová spomienku na našich priateľov.
 
   
... a ešte jeden podpis ako pamiatka na vašu návštevu.  
 
Šport, podobne ako umenie, láme akékoľvek bariéry a ak sa obe robia zo srdca a vnútorného presvedčenia, tak potom obe spájajú. V našom prípade spojenie umocňuje radosť z pohybu i umenia. V oboch – športe i umení – je dôležitá kreativita, nápaditosť, invencia, chuť sebarealizovať sa, ukázať svet svojich myšlienok a predstáv. A naši malí olympionici to dokázali... Každá správna olympiáda musí mať svoj úvodný ceremoniál, pri ktorom nemôžu chýbať tradičné olympijské symboly – oheň a vlajka vyjadrujúce svornosť, súdržnosť a silu olympijskej myšlienky.
 
 
Slávnostne otvorenie našej miniolympiády nekonvenčných hier a súťaží. Súperilo sa v tradičných i netradičných športových disciplínach presne v zmysle známeho olympijského hesla. Nechýbala nám rýchlosť...
 
 
...zručnosť... ...presnosť...
 
 
...ani úsilie o čo najlepší výsledok... Cenila sa naozaj každá úprimná snaha.
 
 
Svoje vlastné olympijské víťazstvo zažil každý ocenený a odniesol si ho v podobe sladkej odmeny nie len na svojej hrudi ale aj v nej – vo svojom srdci. Všetci malí olympionici sa tešili z predvedených výkonov i ocenení.
 
2. október 2009
Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením pána Viktora Chrenka. Základná škola na Kopernikovej ulici v Hlohovci.
 
Olympijský duch pretkával svojou myšlienkou celé spoločné stretnutie hostiteľov s našimi priateľmi. Len zo športovísk sme sa presunuli do tvorivej dielne. Je predsa známe, že myšlienka olympizmu v sebe zahŕňa ideál krasy telesnej i duševnej, a preto sa na prvých olympiádach udeľovali ocenenia aj za kreatívne umelecké výtvory v oblasti výtvarnej, hudobnej, literárnej a dramatickej. Jemnosť a cit pri tvorbe umeleckého dielka sú veľmi dôležité, na čo názorne upozorňuje skúsený grafik a tvorca exlibrisu pán Viktor Chrenko. Seminár „šikovných rúk“ viedol odborný garant súťaže pán Viktor Chrenko, ktorému pomáhal s názornými ukážkami i sprievodným výkladom jeho syn Mgr. Víťazoslav Chrenko.
 
 
Aj o knižnej značke sa dá rozprávať pútavo, ba dokonca si i zapolemizovať. Dobrých rád nikdy nie je dosť, preto nás téma veľmi zaujala a už sme sa tešili na praktickú časť.
 
 
Obrázok ruže pod šikovnými rukami ožíval do rôznych podôb a vôní. Vyžaduje si to len štipku snahy, sústredenosti, trpezlivosť a fantáziu, potom sa výsledok určite dostaví. ...každým presným ťahom bližšie k peknému exlibrisu.
 
 
Ruka a skúsenosti odborníka veľa naučia a žiaci boli naozaj šikovní a učenliví. Zaujatý nielen pekným grafickým motívom, ale najmä vlastnou prácou bol skutočne každý.
 
 
Pod rukami šikovných detí a dohľadom bystrého oka ich pedagógov sa začal otvárať čarovný svet knižnej značky. Valce tlačiarenského lisu pomaly odhaľovali tajomstvá v podobe malých umeleckých diel, na ktoré sme netrpezlivo čakali. Hoci predloha bola rovnaká, z obrázkov nám nakoniec vykvitol rôznorodý záhon ruží. Do každej jednej bol vpísaný rukopis svojho tvorcu.
 
2. október 2008
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Dom kultúry na Pribinovej ulici v Hlohovci.
 
Pár minút pred začatím slávnosti bolo už všetko pripravené, posledné miesta našli svojich majiteľov a všetci už s napätím očakávali výsledky tohtoročnej súťaže. Úvodné slová povedala a slávnostný program odovzdávania cien otvorila predsedníčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová. Preklad do anglického jazyka zabezpečila pani Mgr. Andrea Brezová.
 
 
Moderovania sa úspešne zhostili žiaci ôsmeho ročníka ZŠ Podzámska 35 v Hlohovci Kristína Nemcová a Brian Brestovanský. Čestní hostia slávnostného odovzdávania cien: (zľava): zástupkyňa Slovenského olympijského výboru Katarína Ráczová – Lokšová, veľvyslankyňa Slovenskej republiky pre šport, toleranciu a fair play Rady Europy a zástupkyne Slovenského paralympijského výboru Viera Hlavatá a zlatá olympionička z Pekingu Veronika Vadovičová.
 
 
Čestní hostia slávnostného odovzdávania cien. Zľava: Róbert Farbula, majiteľ vydavateľstva SOFA, Ľubica Kepštová, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko, Peter Tvrdoň, riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana, Linda Kapustová Helbichová, zástupkyňa riaditeľa Medzinárodného višegrádskeho fondu. Čestní hostia slávnostného odovzdávania cien. Sprava: primátor mesta Hlohovec PhDr. Ján Dlhopolček, riaditeľ odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja Ing. Viliam Kubány a zástupca primátora Ing. Milan Domaracký.
 
 
Odborná porota, ktorá hodnotila 12. ročník súťaže v zložení (sprava) akademický maliar Karol Felix, akademická maliarka Blanka Votavová, predsedíčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Helena Pekarovičová a predseda poroty Viktor Chrenko. Prítomných pozdravil a privítal aj primátor mesta Hlohovec PhDr. Ján Dlhopolček. Oceneným zablahoželal a vyzdvihol talent, umelecké cítenie a tvorivosť všetkých súťažiacich.
 
 
Predseda poroty Viktor Chrenko v krátkosti, ale výstižne zhodnotil priebeh 12. ročníka súťaže o EX LIBRIS 2009 s témou olympijské hry. Zverejnil počet prihlásených prác a súťažiacich, zdôraznil potrebu umeleckého rozvíjania detí a mládeže i prostredníctvom tvorby knižnej značky a vyzdvihol úroveň a umeleckú hodnotu súťažiacich prác. Všetci sme sa už tešili na mená ocenených.
 
 
Medzi prvými si prevzali ocenenia pedagogickí pracovníci – učitelia výtvarnej výchovy – za ich prístup k rozvíjaniu tvorivej aktivity detí. Za výrazný prínos pri výchove talentov na Základnej umeleckej škole v Spišskej Belej a trvalú snahu o zvyšovanie kvality prác svojich žiakov, za originalitu, rôznorodosť grafických techník, výborné uchopenie vypísanej témy a vyrovnanú kolekciu súťažných prác získali CENU PRE PEDAGÓGA Zuzana Chorogwická, Janette Kubalová a Katarína Labusová, Základná umelecká škola, Spišská Belá, Slovensko. Odovzdávanie čestných ocenení i hlavných cien z rúk: Blanky Votavovej a Karola Felixa
 
 
Ľubice Kepštovej Róberta Farbulu
 
 
Petra Tvrdoňa Heleny Pekarovičovej
 
 
Odovzdanie ceny predsedu poroty Viktora Chrenka, ktorú z jeho rúk preberá Veronika Halásová. Ďalší ocenení si preberajú svoje diplomy a milé darčeky od: Jána Dlhopolčeka
 
 
Viliama Kubányho Lindy Kapustovej Helbichovej, zástupkyňi riaditeľa Medzinárodného višegrádskeho fondu, ktorá…
 
 
…zároveň pripojila i gratulácie a pozdravy Po slávnostnom ceremoniáli odovzdávania cien prehovorila k prítomným zástupkyňa Slovenského olympijského výboru Katarína Ráczová – Lokšová, veľvyslankyňa Slovenskej republiky pre šport, toleranciu a fair play Rady Europy. Jej povzbudzujúce slová boli nielen chválou talentu súťažiacich, ale aj výzvou tento dar zveľaďovať.
 
 
…Ján Orlovský, riaditeľ správy predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika, ktorá súťaž podporila... ...ďalej nám zo svojich športových skúsenosti niečo prezradila zlatá olympionička z Pekingu Veronika Vadovičová
 
   
Ďakujeme za ohodnotenie našej práce a budeme sa usilovne snažiť aj v budúcom ročníku.  
 
 
Výstava bola skutočne dôstojne pripravená. Téma olympijských hier nás zaviedla do starovekej Olympie, aby sme prostredníctvom výstavy odhalili skutočné hodnoty olympizmu. Vlnitý profil usporiadania jednotlivých ocenených ex-librisov, akoby evokoval predstavu pohybu, dynamiky a vitality života, ktorá reprezentuje tradičné kvality športových zápolení. Dominantným prvkom bol stupeň víťazov, na ktorom mohol každý s prítomných prežiť aspoň krátky okamih slávy.
 
 
Výstavu otvoril úvodným slovom riaditeľ Vlastivedného múza v Hlohovci pán Mgr. Jozef Urminský ml. Prihovoril sa aj pán riaditeľ odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja Ing. Viliam Kubány.
 
 
Prítomní hostia sa tak najprv slovom, ale neskôr aj na vlastné oči presvedčili o šikovnosti detí, ktorých práce boli vystavené. ...no už sú zvedaví na výsledky šikovných rúk a tvorivého ducha súťažiacich.
 
 
Vystavené malé dielka zaujali každú vekovú kategóriu – už to hovorí o tom, že umenie k nám prehovára univerzálnym jazykom podobne ako aj šport. Veľa podnetného a objavného sa môžeme naučiť aj od našich rovesníkov z iných krajín – každý v sebe nosí inú predstavu témy a ponúka jej individuálne stvárnenie.
 
 
Myšlienka olympizmu neznamená iba dosahovať športové výkony, porážať súperov a užívať si pocity slávy. Je to najmä filozofia života, životný štýl a postoj spájajúci vyrovnanosť kvality tela a ducha do harmonického celku – osobnosti. Najmä tento rozmer športu bolo cítiť z vystavovaných diel i z celej atmosféry výstavy. Práce znázorňovali najmä športovú stránku olympizmu zameranú na dosahovaný výkon, no objavili sa i práce, ktoré prezentovali ďalšie hodnoty – svornosť, priateľstvo, nezištnosť, pomoc, spoluprácu, toleranciu a iné.
 
 
V rýchlom slede pred nami defiluje najrôznejšia paleta olympijských športov. Objavujú sa letné i zimné športy, populárne i menej známe, kolektívne či individuálne. Z jedného obrázka sa ozýva známe „GOÓÓL“, na ďalšom vidíme ladné pohyby gymnastu, iný nás upúta odhodlanosťou maratónskych bežcov... tu zrazu nás obieha cyklistický pelotón. Jednoducho, skutočne sme sa cítili ako na priami účastníci olympiády. Pozornému oku neunikla okrem rozmanitosti tém spracovania, ani rôznorodosť techník a postupov tvorby...
 
 
Svojimi skúsenosťami, milým rozhovorom a peknou spomienkou v podobe podpisu nás poctili členovia paralympijskej reprezentácie Slovenska... ...Veronika Vadovičová, zlatá paralympijská medailistka z OH v Pekingu 2008.
 
 
Výstava vzbudila i pozornosť médií, ktoré sa živo zaujímali o postrehy a hodnotenia hlavného porotcu Viktora Chrenka Víťazom bol naozaj každý...naši kamaráti si mohli vyskúšať pocity na stupni víťazov.
 
   
Nielen deti túžili zažiť príjemné chvíľky úspechu ...  
 
 
Súčasne s expozíciou Ex Libris Hlohovec 2009 – Olympijské hry prezentovala svoju tvorbu s názvom CESTA DO TICHA aj akademická maliarka Blanka Votavová. Cesta do ticha zaujala svojou jemnosťou, hĺbkou myšlienky i dôrazom na hodnoty človeka.
 
 
Úspešná maliarka poskytuje rozhovor médiám. ... v priateľskej debate s výtvarníkom a keramikárom Jozefom Sušienkom
 
 
Pohľady na vystavené diela nepotrebujú veľa slov, stačí sa iba ticho zadívať a preciťovať ich vizuálne posolstvo.  
 
 
   
 
 
Deň plný zážitkov, umenia i športu sme zakončili spoločným večerným stretnutím pri peknej piesni od folklórneho súboru Šulekovčan. Naši priatelia sa u nás cítili ako doma.
 
 
Všetci sme sa výborne zabávali, trochu bilancovali a tešili sa na ďalšie spoločné stretnutia. Dobrá nálada nás sprevádzala celým večerom.
 
   
   
 
TOP

 Designed by AMANET © 2005 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2005