PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Malá fotogaléria
10. ročníka súťaže Ex Libris

4. október 2007
Slávnostné prijatie účastníkov primátorom mesta Hlohovec v refektári Vlastivedného múzea, Františkánske námestie, Hlohovec.
 
Otvorenie dvojdňového sviatku EX LIBRIS HLOHOVEC. Laureátov medzinárodnej výtvarnej súťaže privítala predsedníčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová, na pôde mesta ich slávnostne prijal primátor Hlohovca PhDr. Ján Dlhopolček. Uprostred tlmočí Andrea Gábrišová. Súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC stála pri zrode mnohých priateľstiev a kontaktov. Jedno z nich vyvrcholilo v júni 2007 podpisom dohody o priateľstve medzi mestami Hlohovec a Slovinské Konjice v Slovinsku. Sprava primátor Slovinských Konjic Miran Gorinšek, riaditeľka Základnej školy Ob Dravinji Helena Pačnik, prednosta mestského úradu Alojz Pačnik.
 
 
11. ročníka súťaže sa zúčastnilo 1423 detí zo 14 krajín sveta, ktoré nám poslali takmer 1700 krásnych pohľadov na knihu ako symbol múdrosti, informácií i umeleckého zážitku. 73 detí, fantázia ktorých mala krídla najväčšie, získalo ocenenia a pozvanie do Hlohovca. Početná bola aj tento rok skupina detí z Michaloviec. ktorí pod vedením skúseného výtvarného pedagóga PhDr. Miroslava Capovčáka získali desať ocenení!
 
 
Naše pozvanie prijali deti so svojimi učiteľmi, knihovníkmi a rodičmi zo Subotice v Srbsku, z Estónska, zo slovenskej Rajeckej Lesnej… … z Belehradu, Báčskeho Petrova, Kulpína i Hložian v Srbsku, z poľského mesta Žary i českého mesta Milevsko.
 
 
Ani tento rok nechýbali na EX LIBRIS naši priatelia z estónskeho mesta Tartu. Druhá sprava pani Adu Neemre z členskej knižnice UNESCO v Tartu. Najdlhšiu cestu merala do Hlohovca výprava ruského mesta Volgograd pod vedením pani učiteľky Iriny Chaňko. Traja králi z Volgogradu – Vlad, Gleb a Saša.
 
 
Najkratšiu ale nie najľahšiu cestu mala Dominika Sollárová /v strede/ zo ZŠ na ulici Arpáda Felcána v Hlohovci a jej pani učiteľka Alena Gogová … ….a pani učiteľka Mária Malíková a jej žiaci Tomáš Strasser a Martina Gažiová zo ZŠ A. Dubčeka v Bratislave.
 
 
Čarovné prekvapenie zo sveta kníh - klauniáda v podaní súrodencov Dušana a Paulíny Musilovcov. Deti sa s nimi plavili po moriach, uzatvárali pokrvné bratstvá, prežívali mnohé dobrodružstvá z kníh svetoznámých autorov.
 
 
Hádajte, ktoré deti sú slovenské a ktoré zo zahraničia? Bariéry /jazykové a akékoľvek iné/ pod dotykom umenia padajú.
 
5. október 2007
Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením pána Viktora Chrenka. Základná škola na Kopernikovej ulici v Hlohovci.
 
Tvorivú dielňu otvoril riaditeľ školy Mgr. Miroslav Borčány. Predseda poroty EX LIBRIS HLOHOVEC Viktor Chrenko, členka poroty Eva Úradníková. Čarodejník zo sveta ex libris Viktor Chrenko učí „čarovať„ deti z 8 krajín Európy.
 
 
Tajomstvá grafiky – ten istý strom a predsa stále iný. Víťazoslav Chrenko rozdáva deťom predkreslené matrice. Na konci tvorivej dielne by z nich mali vytlačiť hotové exlibrisy.
 
 
Viktor Chrenko v zajatí pani učiteliek. Rozdával svoje cenné skúsenosti, získané rokmi práce. Čarovný svet knižnej značky deti zaujal.
 
 
Z matrice sa pomaly vynára obrázok. Malí talentovaní Rusi z Volgogradu pracujú pod dohľadom pani učiteľky Iriny Chaňko.
 
 
Ešte si niečo dokončím... ...a už mám vytlačený svoj ex libris. Gleb Sheurbin.
 
 
Niektoré deti si vyskúšali prácu na tlačiarenskom lise prvýkrát . A boli odmenené svojou vlastnou, vlastnoručne vyrytou a vytlačenou, knižnou značkou.
 
5. október 2007
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Dom kultúry na Pribinovej ulici v Hlohovci.
 
Hostia podujatia – Daniel Ryba, internetové kníhkupectvo Legenda, PhDr. Robert Farbula, vydavateľstvo SOFA, Ing Peter Tvrdoň, riaditeľ BIBIANY, kultúrna atašé Ruského veľvyslanectva v SR Natália Sergejevna Marejeva, poslanec Trnavského samosprávneho kraja Ing. Milan Domaracký, primátor Hlohovca PhDr. Ján Dlhopolček, hostia zo Slovinských Konjic - primátor Miran Gorinšek, Helena Pačnik, Franjo Šegel, Alojz Pačnik, Primož Krivec. Porota, ktorá hodnotila 11. ročník súťaže. Sprava akademický maliar Karol Felix, akademická maliarka Blanka Votavová, predseda poroty Viktor Chrenko, Eva Úradníková, Janka Michalková /na fotografii chýba šiesta členka poroty Helena Pekarovičová/.
 
 
Predseda poroty Viktor Chrenko vo svojom hodnotení vyzdvihol kvalitu prác, ktoré deti zaslali do 11. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC a poďakoval všetkým pedagógom za ich obetavú prácu. Ešte predtým však privítala na slávnostnom vyhlásení výsledkov 11. ročníka súťaže všetkých prítomných Helena Pekarovičová, predsedníčka o.z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC. Tlmočila Andrea Gábrišová.
 
 
Výsledky 11. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC slávnostne vyhlásili žiačky Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci Nikolka Rondošová a Barborka Vavrová Cenu predsedu poroty Viktora Chrenka získal Vladislav Nechaev z Volgogradu.
 
 
Cenu internetového kníhkupectva Legenda získala Petra Chvilíčková z Uherského Brodu. Odovzdal jej ju majiteľ kníhkupectva Daniel Ryba. Cenu o.z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC získala Dominika Sollárová z Hlohovca, odovzdal jej ju autor ceny umelecký fotograf Laco Struhár.
 
5. október 2007
Otvorenie výstavy EX LIBRIS HLOHOVEC Čarovný svet kníh a Pokojný život - Galéria umeleckých prác mladých v Celje, Slovinsko. Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec.

 
Dominantou výstavy “Čarovný svet kníh” je čarodejnica a jej kniha kúziel a čarov ako symbol magickosti sveta kníh. Autorka dekorácie výstavy Andrea Geseová. Výstavu „Pokojný život“ predstavil Mihailo Lišanin, majiteľ Galérie umeleckých diel mladých v Celje, Slovinsko.
 
 
Obe výstavy otvorila veľvyslankyňa Slovinska v Slovenskej republike pani Maja Lovrenčič – Svetek. Mihailo Lišanin odovzdal pani veľvyslankyni Maji Lovrenčič - Svetek, predsedníčke občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Helene Pekarovičovej a primátorovi Hlohovca PhDr. Jánovi Dlhopolčekovi diplom Galérie umeleckých diel mladých v Celje za propagáciu umeleckej kultúry mladých ľudí. Celkom vpravo riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA Ing. Peter Tvrdoň.
 
 
Účastníci vernisáže I. Účastníci vernisáže II.
 
 
Deti i dospelí tvoria "čarovnú knihu" zážitkov … ...z 11. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC.
 
 
Kniha je v očiach staršej generácie nositeľkou nových myšlienok, zážitkov, vzdelanosti. Ale ako vnímajú knihu deti? Možno práve na to je zvedavá pani učiteľka Sylvia Havelková z Banskej Bystrice /v popredí/ a možno len mlčky obdivuje krásu detských prác. Na vystavených prácach boli stvárnené knihy v rôznych podobách. Autorkou tej, ktorá zdobila pozvánku 11. ročníka, je Kristínka Janičková z Holíča /na foto s mamičkou/.
 
 
Z jednej práce vykúka Pinoccio, z inej piráti, aj vajce sa tam niekde vydáva na vandrovku. Nakreslili to chlapci zo Subotice a Taty? Alebo to boli dievčatá z Uherského Brodu?
 
 
Ešte posledný pohľad na výstavu Čarovný svet kníh... ...a na výstavu Pokojný život. /Z Pokojného života sa napokon vykľuli nádherné zátišia./
 
TOP

 Designed by AMANET © 2005 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2005