PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Malá fotogaléria
10. ročníka súťaže Ex Libris

23. máj 2006
Zasadnutie poroty. Hodnotenie súťažných prác.

 
   
 
   
   

5. október 2006
Slávnostné prijatie účastníkov primátorom mesta Hlohovec v refektári Vlastivedného múzea, Františkánske námestie, Hlohovec.

 
Laureátov medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex libris Hlohovec privítal na pôde mesta primátor Hlohovca PhDr. Ján Dlhopolček. Vľavo predsedníčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová, uprostred tlmočí Mária Baránková. Členovia správnej rady hlavného organizátora súťaže, občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Jozef Urminský st., Jozef Urminský ml., Víťazoslav Chrenko, Helena Pekarovičová.
 
 
V jubilejnom 10. ročníku sa súťaže zúčastnili mladí autori zo 14 krajín sveta. 71 z nich získalo ocenenie a takmer všetci víťazi prijali pozvanie organizátorov ... ...a pricestovali do Hlohovca z Bieloruska, Estónska, Poľska, Slovinska a Srbska a z mnohých miest Slovenska spolu so svojimi učiteľmi, knihovníkmi a rodičmi. Možno objavili jeden z najväčších svetových vynálezov - PRIATEĽSTVO.
 
Najúspešnejšou výpravou v tomto ročníku boli žiaci zo ZŠ a ZUŠ na Okružnej ulici v Michalovciach, ktorí pod vedením skúseného výtvarného pedagóga PhDr. Miroslava Capovčáka získali až štrnásť ocenení! Riaditeľ Mestskej knižnice v poľskom meste Žary pán Jan Tyra s manželkou priniesol do Hlohovca výstavu 10. bienále ex libris detí a mládeže Žary 2004. Bola jedným zo sprievodných podujatí.
 
 
Ocenenia získali už tretí rok po sebe aj deti z maďarského mesta TATA. Andy Wang, Szabolcs Béke, Sándor Török a ich učiteľ András Réti. Zo slovinskej Ľubľany pricestovala Barbara Hrovatičová so svojimi rodičmi Andrejom a Klelijou Hrovatič.
 
Najdlhšiu cestu merala do Hlohovca výprava z estónskeho mesta Tartu. Na fotografii pani Adu Neemre z členském knižnice UNESCO v Tartu s estónskymi deťmi… …a najkratšiu deti z Hlohovca - Michaela Košiarčiková zo ZŠ na Kopernikovej ulici a Dominika Sollárová zo ZŠ na ulici Arpáda Felcána. Druhá menovaná so svojou učiteľkou pani Mgr. Alenou Gogovou sa predstavuje ostatným účastníkom.
 
 
Z Báčskeho Petrovca prichádzajú každý rok do Hlohovca naši krajania, ktorí našli na ZŠ na ulici Arpáda Felcána v Hlohovci skvelé priateľské kontakty. Zľava pedagóg zo Starej Pazovy Ján Stupavský, žiak Janko Vereš, riaditeľka knižnice v Báčskom Petrovci Jarmila Stojimirovičová, Ing. Šiška - riaditeľ ZŠ na ul. A. Felcána, vzadu pedagóg Ivan Križan so svojimi žiakmi Jánom Demrovským a Sašom Stojimirovičom. Bohaté zastúpenia mala vďaka dlhoročným priateľským kontaktom so ZŠ na Kopernikovej ulici v Hlohovci aj Osnovna šola Ob Dravinji v Slovinských Konjiciach v Slovinsku. Tiež priniesli so sebou sprievodnú výstavu Slovinské obrázkové knihy. Na fotografii spolu so slovenskými deťmi, u ktorých boli tie slovinské ubytované.
 
Bielorusko malo tohto roku troch laureátov z Brestu. Jednou z nich bola čiernooká Goar Martirosyan - pôvodom Arménka, na fotografii so svojou výtvarnou pedagogičkou Svetlanou Vial. Píšeme pohľadnice z Hlohovca svojim najmilším do celého sveta.
 
 
A na lístočky svoj odkaz svetu. Pripevnili sme ho na balón - jeden zo svetových vynálezov.
 
Najprv sme sa všetci tešili z výnimočnosti tejto chvíle... ... a potom sme spoločne vypustili z rúk rovných sto pestrofarebných balónov. Jeden z nich bol pre vás. Dostali ste ho?;
 
 
Večer pokračoval v duchu svetových vynálezov. Navštívili sme Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci. Počúvali sme o objavoch pri veľkom ďalekohľade… … hľadeli sme na oblohu, posiatu hviezdami.

6. október 2006
Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením pána Viktora Chrenka. Základná škola na Kopernikovej ulici v Hlohovci.

 
Patrí tvorivosť medzi vynálezy ľudstva? Nadšenie účastníkov tvorivej dielne hovorí "áno". Zahájila ju pani Eva Úradníková, členka poroty EX LIBRIS HLOHOVEC. Tvorivú dielňu už roky vedie odborný garant súťaže, predseda poroty a zberateľ exlibrisov pán Viktor Chrenko.
 
 
Účastníci seminára sa zoznamujú s grafickými technikami a dostávajú tak do vienka inšpiráciu do svojej ďalšej výtvarnej činnosti. Na tvorivej dielni sa stáva, že pedagógovia sa nechajú ešte viac strhnúť atmosférou podujatia, ako ich žiaci. Tak, ako pán Boroš zo srbskej Subotice.
 
"Ide nám to dobre, pán učiteľ, však?" Chlapci z maďarskej Taty a ich učiteľ András Réti. Rydlá nemali v rukách po prvýkrát, ich práce patrili k najlepším. Hm, všetci už pracujú. Ja ešte trochu porozmýšľam... veď sa hovorí "dvakrát meraj, raz rež"!
 
 
Niekto potreboval poradiť, iný len dodať smelosti na prvé zaborenie rydla... ...a všetkým ochotne pomáhal ďalší z rodu Chrenkovcov, ktorý podľahol čaru ex libris. Syn pána Viktora Chrenka - Víťazoslav.
 
Po vyhotovení matrice nastáva chvíľa najočakávanejšia - tlač na grafickom lise. V červenom pani Malíková z Bratislavy so svojimi žiačkami Katarínou Leskovskou a Petrou Artzovou, vedľa pani učiteľky zo Slovinska. Erika Mikulová z Rajeckej Lesnej zvládla tlačenie na grafickom lise veľmi dobre. Na druhom stole demonštruje Víťazoslav Chrenko, ako je možné urobiť si odtlačok aj bez lisu. Výsledkom oboch spôsobov je radosť z vytlačenej práce, ktorú si deti odnášajú domov ako spomienku na našu súťaž.

6. október 2006
Otvorenie výstavy Slovinské obrázkové knihy. Základná škola na Kopernikovej ulici v Hlohovci.

 
Riaditeľka Osnovnej šoly Ob Dravinji v Slovinských Konjiciach pani Helena Pačnik (uprostred) predstavila výstavu Slovinské obrázkové knihy. Vľavo autorka výstavy pani Anita Dolenc. Riaditeľ Základnej školy na Koperníkovej ulici v Hlohovci pán Miroslav Borčány. Obe školy majú vďaka súťaži EX LIBRIS HLOHOVEC dlhoročné priateľské kontakty.
 
 
Výstavu Slovinské obrázkové knihy oficiále otvoril viceprimátor mesta Hlohovec Ing. Ján Tassy. S veľkým záujmom si ju prehliadli aj učitelia, prítomní na vedľajšej tvorivej dielni.
 
Chlapci - harmonikári z Osnovnej šoly Ob Dravinji v Slovinských Konjiciach… …a dievčence z tej istej školy predviedli svoje tanečné a hráčske umenie.

6. október 2006
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Dom kultúry na Pribinovej ulici v Hlohovci.

 
Hostia podujatia - zľava Mgr. Obúlaná z Jednoty dôchodcov na Slovensku, predsedníčka výboru pre výchovu a vzdelávanie Slovenskej komisie pre UNESCO PhDr. Dagmar Kopčanová, vedúca sekcie BIB Bratislava v Bibiane Barbara Brathová, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubica Kepštová z Literárneho informačného centra, vedúci odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja /TTSK/ Ing. Viliam Kubáni, Dr. Malá z odboru kultúry TTSK, podpredseda TTSK Ing. Ľudovít Daučo a primátor Hlohovca PhDr. Ján Dlhopolček. O výsledkoch súťaže rozhodla odborná porota v zložení: predseda poroty Viktor Chrenko, akademický maliar Karol Felix, akademická maliarka Blanka Votavová, Janka Michalková a Eva Úradníková.
 
 
Na víťazov 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC čakali ocenenia, diplomy i čestné uznania. Pri ich odovzdávaní pomáhali pracovníčky Mestského kultúrneho centra - knižnice v Hlohovci - sprava pani Franková a Miháliková i pracovníci Centra voľného času Dúha v Hlohovci, ktoré bolo jedným zo spoluorganizátorov podujatia. Jednu z cien pre pedagóga získal za príkladné uplatňovanie grafických techník pri tvorbe exlibris a za prínos pri výchove najmladších talentovaných žiakov, budúcich súťažiacich pán Miroslav Capovčák zo ZŠ a ZUŠ na Okružnej ulici v Michalovciach. Cenu mu odovzdal akademický maliar Karol Felix.
 
Pani Dagmar Kopčanová odovzdáva cenu Slovenskej komisie pre UNESCO Zuzane Šimkovej z Michaloviec. Cenu primátora mesta Hlohovec prevzala z rúk PhDr. Jána Dlhopolčeka Veronika Štepanayová zo Základnej umeleckej školy v Holíči.
 
Talentovaná Zuzana Bariaková zo Základnej školy v Pliešovciach získala cenu predsedu odbornej poroty, ktorú osobne odovzdáva pán Viktor Chrenko. Akademická maliarka pani Blanka Votavová odovzdáva svoju cenu člena poroty Lukášovi Počatkovi zo Súkromnej ZUŠ na Okružnej ulici v Michalovciach.
 
 
Podpredseda občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pán Jozef Urminský odovzdáva cenu združenia Monike Vojčákovej zo ZŠ Rozkvet v Považskej Bystrici. Čestné uznania Hlohovčankám Dominike Sollárovej a Michaele Košiarčikovej odovzdávali dve dámy, ktoré sú zainteresované pri organizovaní súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC od samého začiatku - Eva Úradníková a Helena Pekarovičová.
 
Cenu pre víťazov kategórie základných umeleckých škôl - ex libris odovzdali Janka Michalková a Karol Felix. Víťazom kategórie základných škôl - návrhy ex libris sa stal Erik Brigant z Považskej Bystrice. Cenu mu odovzdala Blanka Votavová.

8. október 2006
Otvorenie výstavy EX LIBRIS HLOHOVEC Svetové vynálezy a poľskej výstavy 10. bienále ex libris pre deti a mládež Žary 2004. Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec.

 
Vernisáž výstavy najlepších a ocenených prác 10.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex libris Hlohovec zahájil riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský. Vpravo pán Jan Tyra z poľského mesta Žary a pán Viktor Chrenko. Na vernisáži nechýbali ani ceruzky. Čo keby chcel niekto zachytiť svoje dojmy z výstavy?
 
 
Výstavu 10. bienále ex libris pre deti a mládež Žary 2004 predstavil Jan Tyra… …výstavu EX LIBRIS HLOHOVEC Svetové vynálezy Helena Pekarovičová.
 
O mimoriadne invenčnú výzdobu výstavy sa postarala pani Andrea Geseová. Dekorácia hovorí o stopách vynálezov v našom živote, veď predmetom nášho bádania sme my sami, jeho výsledky hodnotíme tiež my a my sami znášame aj jeho dôsledky.
 
Výstava hovorí o vzrušení, ktoré v nás vynálezy vyvolávajú, ale aj o kráse všedného dňa, ktorá po vzrušení prichádza. Poseďte si na symbolickej lavičke pokoja, chyťte do ruky knihu, zažnite svetlo vo vás a potom sa ešte raz prejdite po výstave, aby vám neušla ani jedna z tých krásnych prác, ktoré deti vytvorili.
 
 
Na vernisáži sa zúčastnila väčšina pozvaných účastníkov súťaže so svojimi pedagógmi alebo rodičmi, nikto sa domov neponáhľal a všetci si chceli užiť vystavené práce talentovaných detí z rôznych kútov sveta. Návštevníci hľadali predovšetkým svoje diela a práce zo svojej školy. A nemožno sa čudovať, že sa pri pohľade na ne spokojne usmievali.
 
V hornej výstavnej miestnosti bola pre návštevníkov inštalovaná sprievodná poľská výstava 10. bienále ex libris detí a mládeže Žary 2004. Tu predstavoval pán Ivan Tvrdý z Klubu filatelistov v Hlohovci príležitostnú pečiatku 10. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC. Vedľa neho /vpravo/ pán Ňaršík, filatelista z Nitry. V tej istej miestnosti si mohli pozrieť záujemcovia dokumentárny film o ex libris Za dušou tretieho zázraku.

7. október 2006
Výlet do historického mesta Trnava pre zahraničných účastníkov.

 
Prehliadka historického centra Trnavy začala na Trojičnom námestí. Zahraniční hostia prejavili záujem aj o návštevu výstavy Trienále Plagátu Trnava.
 
 
Nevynechali sme ani najkrajší trnavský kostol Svätého Jána Krstiteľa. Pred touto barokovou stavbou sme obdivovali sochu pápeža Jána Pavla II., ktorá sem bola umiestnená na pamiatku jeho návštevy v Trnave. S našimi hosťami sme sa rozlúčili obedom v štýlovej trnavskej reštaurácii „U hladného býka“, kde vládla skvelá priateľská atmosféra. Dovidenia v roku 2007, priatelia!

TOP


 Designed by AMANET © 2005 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2005