PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Malá fotogaléria
9. ročníka súťaže Ex Libris

6. október 2005 - Slávnostné prijatie účastníkov viceprimátorom mesta Hlohovec v refektári Vlastivedného múzea, Františkánske námestie, Hlohovec.

 
Najúspešnejších súťažiacich 9. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC privítal na pôde mesta Hlohovec viceprimátor Ing. Ján Tassy /vpravo/, predseda poroty EX LIBRIS Viktor Chrenko a predsedníčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Helena Pekarovičová. Tlmočníčka – Ing. Mária Baránková. V historických priestoroch hlohovského múzea sa zišli deti, ich učitelia, rodičia a knihovníci z Českej republiky, Estónska, Poľska, Slovinska, Srbska a Čiernej hory a z celého Slovenska.
 
 
„Najúžasnejšie zážitky prežívame s priateľmi, a aby sme sa stali priateľmi, musíme sa spoznať.“ Predstavovanie účastníkov. Pani Darina Štuchalová so svojím žiakom Matúšom Danihelom z Brezovej pod Bradlom.V pozadí pán učiteľ Miroslav Capovčák z Michaloviec. Pán Tadeusz Lampa so svojou dcérou Magdalenou z poľského mesta Krakov.
 
 
Pani učiteľka Mária Križalkovičová a jej žiak Dávid Vysoký z Vranova nad Topľou. Pán učiteľ Gyorg Boros predstavuje talentované deti zo srbského mesta Subotica. Tie dve najmenšie sú sedemročná Viktória Csupák a desaťročná Simona Marinko.
 
 
Pani učiteľka Gabriela Murínová a jej žiačka Kristínka Mokrá z Hlohovca, miestnej časti Šulekovo. Z maďarského mesta Tata priviedol svojich žiakov Évu Varga a Máté Rétiho pán András Réti /vľavo/, za ním Kristýna Baboráková a Jana Gdovinová z Milevska v južných Čechách s mamičkami a početné zastúpenie Michaloviec a Spišskej Belej.
 
 
Zo srbského mesta Báčsky Petrovec prišli slovensky hovoriaci priatelia. Riaditeľ základnej školy pán Pavel Pálenkáš /vpravo/, riaditeľka knižnice pani Jarmila Stojimirovič, medzi nimi ocenený žiak Miroslav Melich. Vpravo riaditeľ Základnej školy na Kopernikovej ulici v Hlohovci pán Miroslav Borčány. Škola má vďaka EX LIBRIS už desať rokov priateľské kontakty so slovinskou Základnou školou Ob Dravinji v Slovinských Konjiciach. Vedľa neho Ing. Šiška, riaditeľ Základnej školy na ulici Arpáda Felcána v Hlohovci, ktorý nadviazal priateľské kontakty so školou v Báčskom Petrovci na tohtoročnom EX LIBRIS.
 
 
Na záver prijatia „čarovný zážitok“ detí s kúzelníkom Melies. Za spoluprácu pri čarovaní odmena – zvieratká, vyčarované z balónov šikovnými rukami kúzelníka.
 
7. október 2005 - Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením pána Viktora Chrenka. Základná škola na Koperníkovej ulici v Hlohovci.
 
 
„Tvorivý zážitok“ zahájil riaditeľ školy pán Miroslav Borčány /v strede/, pán Viktor Chrenko a členka odbornej poroty pani Eva Úradníková. Sugestívna úvodná prednáška pána Viktora Chrenka.
 
 
„A teraz si to vyskúšame“. Erika Mikulová z Rajeckej Lesnej. „Keď sa skloním nižšie, možno ma to rydlo bude lepšie poslúchať“.
 
 
Pracovnej atmosfére podľahli nielen deti, ale aj ich učitelia a rodičia. Pán Chrenko názorne ukazuje techniku rytia knižnej značky.
 
 
Tvorivá dielňa vrcholí. Matrice sú vyrezané, ešte ich správne natrieť a môžeme tlačiť svoje vlastné ex libris. Tak, kto si vyskúša tlač prvý?
 
7. október 2005 - Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Dom kultúry, Pribinova ul. v Hlohovci.
 
 
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo za účasti poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a primátora mesta Hlohovec PhDr. Jána Dlhopolčeka /druhý zľava/, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, kultúrnych i bankových inštitúcií. O výsledkoch súťaže rozhodla odborná porota v zložení akademickí maliari Karol Felix a Blanka Votavová, Viktor Chrenko /predseda/, Jana Michalková, Eva Úradníková a Helena Pekarovičová.
 
 
Naše najmladšie talenty. Mimoriadnu cenu pre 6 až 11 ročných odovzdala pani Eva Úradníková Simone Marinko a Viktórii Csupák zo Srbska a Čiernej hory a Magdalene Lampa z Poľska. Cenu primátora mesta Hlohovec získala Zuzana Maskaľová z Michaloviec.
 
 
Čestné uznania z rúk Heleny Pekarovičovej a Karola Felixa prebrali aj Tomáš Bezkočka z Púchova, Pavol Capovčák a Tomáš Andrejo z Michaloviec. Ocenenie za prvé miesto v kategórii Základné školy – ex libris preberá z rúk Blanky Votavovej Katarína Fiedlerová z Michaloviec. Ocenenie za treie miesto už držia v rukách Máté Réti z Maďarska a Veronika Želinská z Michaloviec.
 
7. október 2005 - Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6. Otvorenie výstav „EX LIBRIS HLOHOVEC Môj najúžasnejší zážitok“ a HISTORICKÝ EX LIBRIS A SUPRALIBROS NA SLOVENSKU“.
 
 
Maskot Kvičko a plagáty s najlepšími prácami z predošlých ročníkov nás pozývajú na prehliadku výstav. Výstavy otvorili riaditeľ múzea pán Jozef Urminský ml. /vľavo/, tlmočníčka pani Mária Baránková, predsedníčka o. z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová a zástupca Slovenskej národnej knižnice pán Ľubomír Jankovič.
 
 
Prehliadka najúžasnejších zážitkov detí zo šestnástich krajín sveta. Výstava zaujala aj manželku člena odbornej poroty Karola Felixa pani Zuzanu Felixovú, za ňou pani učiteľka Mária Malíková z Bratislavy.
 
 
Výstava bola vďaka vystaveným prácam talentovaných detí a ich peknej inštalácii pani Ľubicou Ardonovou z hlohovského múzea pre každého „umeleckým zážitkom“. „Zážitky sú ako bubliny. Niektoré keď prasknú, zanechajú stopu na šatách /či v duši?/. Zanechajte aj vy stopu svojich zážitkov z Hlohovca na tomto bielom plátne.“ Andrea Geseová, autorka výtvarného riešenia dekorácie výstavy, Helena Pekarovičová.
 
 
Stopy na plátno pribúdali. Kreslili deti i dospelí. Zážitkov asi bolo dosť. A toto je výsledok. Nádherná mozaika fantázie.
 
8. október 2005 - Výlet do Bratislavy pre zahraničných účastníkov. Návšteva výstav Bienále ilustrácií Bratislava a Putovanie za dušou tretieho zázraku /v BIBIANE/.
 
 
Naši estónski priatelia si pozorne prezerajú výstavu „Putovanie za dušou tretieho zázraku“. V januári 2006 ju budú môcť privítať na svojej pôde v estónskom meste Tartu. Výstava „Putovanie za dušou tretieho zázraku“ je doplnená dokumentárnym filmom o knižnej značke a o našej súťaži „Za dušou tretieho zázraku“. Scenár Zdenka Pašuthová, réžia Michal Drobný.
 
 
Ešte stále výstava „Putovanie za dušou tretieho zázraku“. V pozadí pani Adu Neemre, zástupkyňa Mestskej knižnice v druhom najväčšom estónskom meste Tartu. Prehliadka najkrajších prác z dvadsiatich ročníkov Bienále ilustrácií Bratislava.

TOP


 Designed by AMANET © 2005 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2005