PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Malá fotogaléria
8. ročníka súťaže Ex Libris

Prijatie účastníkov EX LIBRIS HLOHOVEC 2004
viceprimátorom mesta Hlohovec Ing. Jánom Tassym
v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci

 
Slávnostné prijatie účastníkov viceprimátorom mesta Hlohovec v refektári Vlastivedného múzea. Predstavovanie účastníkov súťaže a slávnostné otvorenie dvojdňového sviatku ex libris v Hlohovci.
 
 
Ešte sa veľmi nepoznajú, ale o chvíľu už budú spolu komunikovať, spoznávať sa, nadväzovať priateľstvá. Helena Pekarovičová predstavuje Primoža Kriveca a ďalších priateľov zo slovinských miest Ljubljana a Slovinské Konjice.
 
 
"Komunikujeme bez bariér" - vystúpenie slovenskej hudobnej skupiny PAPANATURAL. Hudobná skupina PAPANATURAL
- Thierry Ebam a Juraj Bilčík.
 
 
Komunikujeme bez rečových (a rasových) bariér
- "Slovák" Thierry Ebam a "Maďar" Andy Wang.
Pamätná listina, podpísaná prítomnými na otvorení slávnosti EX LIBRIS HLOHOVEC.
 
Tvorivá dielňa Viktora Chrenka
v Základnej škole na Kopernikovej ulici v Hlohovci
 
 
Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením pána Viktora Chrenka. Tomáš Halenkovič z Pezinka zahĺbený do tvorby v prítomnosti svojej učiteľky Mariany Šustekovej.
 
 
Pán Viktor Chrenko zápalisto prednáša prítomným žiakom a učiteľom o tvorbe ex libris. "Toto je grafický lis a takto sa s ním pracuje", zasväcuje do tajov ručnej tlače pán Viktor Chrenko.
 
 
Mladí účastníci tvorivej dielne zahĺbení do ryteckej práce. Druhý zľava Matúš Dzurjaník z Michaloviec. Tvorivá dielňa ex libris "pohltila" aj Andyho Wanga s kamarátom Mátém Rétim.
 
Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC
v Dome kultúry v Hlohovci
 
 
Nie každý z 1833 súťažiacich mohol byť ocenený. Ale vyhrali všetci. Primátor mesta Hlohovec PhDr. Ján Dlhopolček. Ďakujem všetkým učiteľom, bez ich úsilia by naša súťaž nemohla dosiahnuť svoju vysokú úroveň. Predseda odbornej poroty Viktor Chrenko.
 
 
Členovia odbornej poroty: Helena Pekarovičová, Eva Úradníková, predseda Viktor Chrenko, akademická maliarka Blanka Votavová. Množstvo zaujímavých cien, pripravených pre mladých ocenených výtvarníkov.
 
 
Predstavitelia Literárneho informačného centra, Vydavateľstva SOFA, Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Hlohovec, Slovenskej komisie pre UNESCO, Tatrabanky a Mestského kultúrneho centra v Hlohovci, ktorí odovzdali ceny svojich inštitúcií.
 
 
Andrej Matuška odovzdáva cenu Literárneho informačného centra Štefanovi Novosadovi zo ZUŠ Trenčín. Rozžiarené tváre víťazov pri preberaní čestných uznaní.
 
Otvorenie výstavy EX LIBRIS HLOHOVEC 2004
Cirkus a divadlo
 
 
Helena Pekarovičová: Otvorme občas dvierka šašovi, ukrytému hlboko v nás. Slávnostné i zábavné otvorenie výstavy ocenených ex librisov od autorov z mnohých krajín sveta
 
 
Nadšená babička Hermína Opetová systematicky a pozorne prezerá všetky drobné grafiky. Tomáš Halenkovič a učiteľka Mariana Šusteková z Pezinka prezerajú vystavené diela.
 
 
Vystavené ex librisy u prítomných vyvolávali nielen veľký záujem ale i rozsiahle polemiky. A našli sa i takí, ktorých motivovali k ďalším myšlienkam a nápadom. "O rok to nakreslím ešte lepšie" Nikola Danišová, Lučenec.
 
 
"Myšlienka komunikácie a priateľstva sa ujala. Mám nového priateľa Svena z Estónska."
Primož Krivec, Slovinsko.
PhDr. Dagmar Kopčanová, predstaviteľka UNESCO, pred dielom Bordáša Réku z Maďarska, ktorému bola udelená Cena Slovenskej komisie pre UNESCO.
 
 
Návštevníci výstavy z Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Slovinska, Srbska a celého Slovenska. Pani učiteľky Jana Hotařová zo Skalice a Gabriela Vavrová z Holíča, pani Silvia Lukovičová z knižnice v Holíči.
 
 
Noví priatelia: Mariana Šusteková, Thierry Ebam, Tomáš Halenkovič, Milota Slavková (ZŠ Báčsky Petrovec) a Juraj Bilčík. Starí i noví priatelia: Helena Pekarovičová, Thierry Ebam, Primož Krivec, Juraj Bilčík a ďalší priatelia.

TOP


 Designed and created by AMANET © 2004 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2004