PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Víťazné práce
EX LIBRIS HLOHOVEC
roku 2008/2009


Ročník / Year: 11
  
Téma / Theme:  Olympijské hry / Olympic games
  
Počet súťažiacich / The number of participants: 1.342
  
Počet súťažných prác / The number of entries: 1.547
  
Súťažné práce prišli z / The entries were obtain from: Bielorusko / Belarus: Brest, Minsk
Česká republika / The Czech Republic: Milevsko, Moravská Třebová, Uherský Brod
Čína / China: Wenzhou
Estónsko / Estonia: Nóo, Tartu
India: Ahmedabad, Hyderabad, Visakhapatnam
Maďarsko / Hungary: Berettyóújfalu, Nyírbátor, Tata
Poľsko / Poland: Dobkowice, Krakow,
Rusko / Russia: Novouralsk, Petrohrad, Vladikavkaz, Volgograd
Slovinsko / Slovenia: Gorica pri Slivnici, Jesenice, Maribor, Ponikva, Selca
Srbsko / Serbia: Báčsky Petrovec, Belehrad, Hložany, Kikinda, Kulpín, Niš, Padina, Pivnica, Selenča, Senta, Stará Pazova, Subotica
Turecko / Turkey: Gaziantep
Slovensko / Slovakia: Banská Bystrica, Hlohovec, Holíč, Ilava, Kežmarok, Kolárovo, Košice, Lendak, Levoča, Lučenec, Ľubochňa, Michalovce, Považská Bystrica, Prešov, Pruské, Púchov, Rajecká Lesná, Ružomberok, Sabinov, Sedlice, Spišská Belá, Svit, Šurany, Trenčín, Trenčianske Teplice, Veľký Krtíš, Želiezovce.

Kategória ZŠ - návrhy ex libris pre deti od 12 do 15 rokov
 1. Ambrus Fehér, 12 r., Tata, Hungaria
 2. Dominika Nagy, 15 r., Subotica, Serbia
  Dzera Magkeeva , 14 r., Vladikavkaz, Russia
 3. Emma Füstős, 12 r., Subotica, Serbia
KLIK ! KLIK !
 1. Ambrus Fehér,
     Tata, Hungaria
 2. Dominika Nagy
     Subotica, Serbia
KLIK ! KLIK !
 2. Dzera Magkeeva
     Vladikavkaz, Russia
 3. Emma Füstős
     Subotica, Serbia

Kategória ZŠ - ex libris pre deti od 12 do 15 rokov
 1. Richárd Paszterkó, 13 r., Subotica, Serbia
 2. Lilla Erdélyi, 12 r., Berettyóujfalu, Hungaria
 3. Tomasz Śliwa, 15 r., Krakow, Poland
  Katia Lazar, 12 r., Minsk, Belarus
KLIK ! KLIK !
 1. Richárd Paszterkó
     Subotica, Serbia
 2. Lilla Erdélyi
     Berettyóujfalu, Hungaria
KLIK ! KLIK !
 3. Tomasz Śliwa
     Krakow, Poland
 3. Katia Lazar
     Minsk, Belarus

Kategória ZUŠ - ex libris pre deti od 12 do 15 rokov
 1. Pan Mingshu, 14 r., Wenzhou, China
 2. Dušan Žaludko, 14 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
  Denis Marek, 12 r., ZUŠ Holíč, Slovakia
 3. Dessire Kopše, 15 r., Maribor, Slovenia
  Henrieta Sasová, 12 r., ZUŠ Holíč, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 1. Pan Mingshu
     Wenzhou, China
 2. Dušan Žaludko
     Michalovce, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 2. Denis Marek
     Holíč, Slovakia
 3. Dessire Kopše
     Maribor, Slovenia
KLIK !  
 3. Henrieta Sasová
     Holíč, Slovakia
 

Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov
 1. Nikolett Rónai, 8 r., Subotica, Serbia
 2. Radoslava Krigovská, 11 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
  Kristína Zavadská, 9 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 3. Kristína Petrovská, 11 r., ZŠ Svit, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 1. Nikolett Rónai
     Subotica, Serbia
 2. Radoslava Krigovská
     Spišská Belá, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 2. Kristína Zavadská
     Spišská Belá, Slovakia
 3. Kristína Petrovská
     Svit, Slovakia
 

Cena Slovenského olympijského výboru:
 • Sun Qingyuan, 10 r., Wenzhou, China
 • KLIK !
   Sun Qingyuan
   Wenzhou, China
   

  Cena Slovenského paralympijského výboru:
 • Qiu Cheng, 11 r., Wenzhou, China
 • KLIK !
   Qiu Cheng
   Wenzhou, China
   

  Cena Slovenskej komisie pre UNESCO:
 • Martin Garabáš, 11 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 • KLIK !
   Martin Garabáš
   Spišská Belá, Slovakia
   

  Cena Medzinárodného višegrádskeho fondu:
 • Miloš Bibić , 12 r., Subotica, Serbia
 • KLIK !
   Miloš Bibić
   Subotica, Serbia
   

  Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:
 • Zuzana Jurčišinová, 15 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Zuzana Jurčišinová
   Michalovce, Slovakia
   

  Cena primátora mesta Hlohovec:
 • Miriam Barutiaková, 13 r., ZŠ Púchov, Slovakia
 • KLIK !
   Miriam Barutiaková
   Púchov, Slovakia
   

  Cena predsedu poroty Viktora Chrenka
 • Veronika Halásová, 14 r., ZŠ Kopernikova ul., Slovakia
 • KLIK !
   Veronika Halásová
   Kopernikova ul., Slovakia
   

  Cena členky poroty Blanky Votavovej:
 • Miroslava Scholtzová, 12 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 • KLIK !
   Miroslava Scholtzová
   Spišská Belá, Slovakia
   

  Cena člena poroty Karola Felixa:
 • Gao Fang, 8 r., Wenzhou, China
 • KLIK !
   Gao Fang
   Wenzhou, China
   

  Cena členky poroty Janky Michalkovej:
 • Linda Leščáková, 8 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 • KLIK !
   Linda Leščáková
   Spišská Belá, Slovakia
   

  Cena členky poroty Heleny Pekarovičovej:
 • Maroš Zoričák, 13 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 • KLIK !
   Maroš Zoričák
   Spišská Belá, Slovakia
   

  Cena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana:
 • Mária-Diana Palušáková, 12 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 • KLIK !
   Mária-Diana Palušáková
   Spišská Belá, Slovakia
   

  Cena Vydavateľstva SOFA:
 • Pan Mingshu, 14 r., Wenzhou, China
 • KLIK !
   Pan Mingshu
   Wenzhou, China
   

  Cena internetového kníhkupectva Legenda:
 • Katarína Kovalčíková, 10 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 • KLIK !
   Katarína Kovalčíková
   Spišská Belá, Slovakia
   

  Cena Literárneho informačného centra:
 • Katarína Horáková, 12 r., ZUŠ Holíč, Slovakia
 • KLIK !
   Katarína Horáková
   Holíč, Slovakia
   

  Cena Volksbank / Ľudovej banky:
 • Barbora Bezáková, 12 r., ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Slovakia
 • KLIK !
   Barbora Bezáková
   Banská Bystrica, Slovakia
   

  Cena Tatrabanky:
 • Nina Lacová, 10 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Nina Lacová
    Michalovce, Slovakia
   

  Cena Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hlohovci:
 • Zhen Xiao, 10 r., Wenzhou, China
 • KLIK !
   Zhen Xiao
   Wenzhou, China
   

  Cena riaditeľa Mestského kultúrneho centra v Hlohovci :
 • Timea Gorbárová, 9 r., ZUŠ Levoča, Slovakia
 • KLIK !
   Timea Gorbárová
   Levoča, Slovakia
   

  Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach:
 • Tibor Nagy, 14 r., ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Želiezovce, Slovakia
 • KLIK !
   Tibor Nagy
   Želiezovce, Slovakia
   

  Cena občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC:
 • Martin Vybíral, 14 r., ZŠ Kopernikova ul., Hlohovec, Slovakia
 • KLIK !
   Martin Vybíral
   Hlohovec, Slovakia
   

  Čestné uznania:
   

  Cena pre pedagóga:
 • Janette Kubalová,
  ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 • Zuzana Chorogwická,
  ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
 • Katarína Labusová,
  ZUŠ Spišská Belá, Slovakia


 • Celkom získalo ocenenie 69 detí a 3 pedagógovia.

  TOP

   Designed by AMANET © 2005 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2004