PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Víťazné práce
EX LIBRIS HLOHOVEC
roku 2007


Ročník / Year: 11
  
Téma / Theme:  Čarovný svet kníh / Magical World of Books
  
Počet súťažiacich / The number of participants: 1423
  
Počet súťažných prác / The number of entries: 1697
  
Súťažné práce prišli z / The entries were obtain from: Bielorusko: Brest, Minsk
Česká republika: Boskovice, Milevsko, Uherský Brod
Čína: Wenzhou
Estónsko: Kórvekula, Tartu
Chorvátsko: Zagreb
Litva: Vilnius
Maďarsko: Berettóújfalu, Komárom, Tata
Poľsko: Dobkowice, Krakow,
Rusko: Novouralsk, Staryj Oskol, Vladikaukaz, Volgograd
Slovinsko: Jesenice, Semič, Slivnica pri Celju, Slovenske Konjice
Srbsko: Báčsky Petrovec, Belehrad, Hložany, Kulpín, Kysáč, Padina, Pivnica, Selenča, Stará Pazova, Subotica
Sri Lanka: Giragama - Pilimatalawa
Ukrajina: Belovodske, Drogobych, Ľvov, Shybalyn
Slovensko: Banská Bystrica, Bratislava, Divín, Dolné Vestenice, Dolné Zelenice, Hlohovec, Holíč, Kežmarok, Kolárovo, Košice, Kráľová pri Senci, Leopoldov, Levoča, Lučenec, Michalovce, Nemšová, Nitra, Pezinok, Považská Bystrica, Rajecká Lesná, Rimavská Sobota, Sabinov, Senica, Skalica, Smolník, Spišská Belá, Svidník, Svit, , Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Želiezovce, Žilina.

Kategória ZŠ - návrhy ex libris pre deti od 12 do 15 rokov
 1. Endre Köteles, 12 r., Subotica, Serbia
 2. Miloš Bibič, 12 r., Subotica, Serbia
  Alžbeta Kuchtová, 15 r., ZŠ Školská ul., Holíč, Slovakia
 3. Dominika Baltová, 13 r., ZŠ Mierová ul., Svit, Slovakia
  Dalibor Mišalko, 13 r., ŠZŠI Michalovce, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 1. Endre Köteles,
     Subotica, Serbia
 2. Miloš Bibič
     Subotica, Serbia
KLIK ! KLIK !
 2. Alžbeta Kuchtová
     Holíč, Slovakia
 3. Dominika Baltová
     Svit, Slovakia
KLIK !  
 3. Dalibor Mišalko
     Michalovce, Slovakia

Kategória ZŠ - ex libris pre deti od 12 do 15 rokov
 1. Tomáš Strasser, 14 r., ZŠ A. Dubčeka, Bratislava, Slovakia
 2. Katarína Jurčišinová, 13r., ZŠ Okružná ul., Michalovce,
  Andy Wang, 14 r., Tata, Hungary
 3. Andrej Majer, 13 r., Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica, Slovakia
  Katarína Kováčová, 14 r., ZŠ Dolné Vestenice, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 1. Tomáš Strasser
     Bratislava, Slovakia
 2. Katarína Jurčišinová
     Michalovce, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 2. Andy Wang
     Tata, Hungary
 3. Andrej Majer
     Banská Bystrica, Slovakia
KLIK !  
 3. Katarína Kováčová
     Dolné Vestenice, Slovakia
 

Kategória ZUŠ - ex libris pre deti od 12 do 15 rokov
 1. Gabriel Fedorčák, 12 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 2. Elena Chomič, 15 r., Brest, Belarus
  Mária Styková, 15 r., ZUŠ Banská Bystrica, Slovakia
 3. Rimantas Juškaitis, 15 r., Vilnius, Lithuania
  Adriana Majerčínová, 13 r., SZUŠ Vranov nad Topľou, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 1. Gabriel Fedorčák
     Michalovce, Slovakia
 2. Elena Chomič
     Brest, Belarus
KLIK ! KLIK !
 2. Mária Styková
     Banská Bystrica, Slovakia
 3. Rimantas Juškaitis
     Vilnius, Lithuania
KLIK !  
 3. Adriana Majerčínová
     Vranov nad Topľou, Slovakia
 

Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov
 1. Klaudia Kovács, 11 r., Subotica, Serbia
 2. Bianka Masničáková, 9 r., ZUŠ Hálkova ul., Bratislava, Slovakia
  Monika Murgová, 9 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 3. Lin Gang Lian, 8 r., Wenzhou, China
  Igor Mrdja, 11 r., Subotica, Serbia
  Tania Alexina, 10 r., Vladikavkaz, Russia
KLIK ! KLIK !
 1. Klaudia Kovács
     Subotica, Serbia
 2. Bianka Masničáková
     Bratislava, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 2. Monika Murgová
     Michalovce, Slovakia
 3. Lin Gang Lian
     Wenzhou, China
KLIK ! KLIK !
 3. Igor Mrdja
     Subotica, Serbia
 3. Tania Alexina
     Vladikavkaz, Russia
 

Cena Slovenskej komisie pre UNESCO:
 • Ornella Gobeeva, 7 r., Vladikavkaz, Russia
 • KLIK !
   Ornella Gobeeva
   Vladikavkaz, Russia
   

  Cena Medzinárodného višegrádskeho fondu:
 • Nina Lacová, 9 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Nina Lacová
   Michalovce, Slovakia
   

  Cena Ukrajinského veľvyslanectva v Slovenske republike:
 • Oľga Torčuk, 13 r., Ľvov, Ukraine
 • KLIK !
   Oľga Torčuk
   Ľvov, Ukraine
   

  Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:
 • Lenka Bellová, 14 r., Gymnázium Skalica, Slovakia
 • KLIK !
   Lenka Bellová
   Gymnázium Skalica, Slovakia
   

  Cena primátora mesta Hlohovec:
 • Adriana Mahdalová, 12 r., ZUŠ Uherský Brod, Czech Republic
 • KLIK !
   Adriana Mahdalová
   ZUŠ Uherský Brod, Czech Republic
   

  Cena predsedu poroty Viktora Chrenka
 • Vladislav Nechaev, 9 r., Volgograd, Russia
 • KLIK !
   Vladislav Nechaev
   Volgograd, Russia
   

  Cena členky poroty Blanky Votavovej:
 • Natália Valentová, 14 r., ZŠ Bernolákova ul., Holíč, Slovakia
 • KLIK !
   Natália Valentová
   ZŠ Bernolákova ul., Holíč, Slovakia
   

  Cena člena poroty Karola Felixa:
 • David Voltner, 12 r., ZUŠ Uherský Brod, Czech Republic
 • KLIK !
   David Voltner
   ZUŠ Uherský Brod, Czech Republic
   

  Cena členky poroty Evy Úradníkovej:
 • Gleb Sheurbin, 8 r., Volgograd, Russia
 • KLIK !
   Gleb Sheurbin
   Volgograd, Russia
   

  Cena členky poroty Janky Michalkovej:
 • Martina Gažiová, 14 r., ZŠ A. Dubčeka Bratislava, Slovakia
 • KLIK !
   Martina Gažiová
   ZŠ A. Dubčeka Bratislava, Slovakia
   

  Cena členky poroty Heleny Pekarovičovej:
 • Mina Miletič, 11 r., Belehrad, Serbia
 • KLIK !
   Mina Miletič
   Belehrad, Serbia
   

  Cena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana:
 • Aleksandra Pyško, 12 r., Brest, Belarus
 • KLIK !
   Aleksandra Pyško
   Brest, Belarus
   

  Cena Vydavateľstva SOFA:
 • Dorota Sobeková, 8 r., ZUŠ Hálkova ul., Bratislava, Slovakia
 • KLIK !
   Dorota Sobeková
   ZUŠ Hálkova ul., Bratislava, Slovakia
   

  Cena internetového kníhkupectva Legenda:
 • Petra Chvilíčková, 14 r., ZUŠ Uherský Brod, Czech Republic
 • KLIK !
   Petra Chvilíčková
   ZUŠ Uherský Brod, Czech Republic
   

  Cena Literárneho informačného centra:
 • Šimon Krajčo, 12 r., ZUŠ Trenčín, Slovakia
 • KLIK !
   Šimon Krajčo
   ZUŠ Trenčín, Slovakia
   

  Cena Ľudovej banky:
 • Kristína Janíčková, 13 r., ZUŠ Holíč, Slovakia
 • KLIK !
   Kristína Janíčková
   ZUŠ Holíč, Slovakia
   

  Cena Slovenskej sporiteľne:
 • Lukáš Počatko, 11 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Lukáš Počatko, SZUŠ Okružná ul.
   Michalovce, Slovakia
   

  Cena Tatra banky:
 • Martina Lizáková, 14 r., ZUŠ Kežmarok, Slovakia
 • KLIK !
   Martina Lizáková
   ZUŠ Kežmarok, Slovakia
   

  Cena Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hlohovci:
 • Dawid Tarnawski, 12 r., Dobkowice, Poland
 • KLIK !
   Dawid Tarnawski
   Dobkowice, Poland
   

  Cena riaditeľa Mestského kultúrneho centra v Hlohovci :
 • Veronika Pekná, 12 r., ZŠ Rajecká Lesná, Slovakia
 • KLIK !
   Veronika Pekná
   ZŠ Rajecká Lesná, Slovakia
   

  Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach:
 • Dorota Szalonnásová, ZUŠ F. Schuberta, Želiezovce, Slovakia
 • KLIK !
   Dorota Szalonnásová
   ZUŠ F. Schuberta, Želiezovce, Slovakia
   

  Cena občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC:
 • Dominika Sollárová, ZŠ ul. Al.Felcána, Hlohovec, Slovakia
 • KLIK !
   Dominika Sollárová
   ZŠ ul. Al.Felcána, Hlohovec, Slovakia
   

  Čestné uznania:
   

  Cena pre pedagóga:
 • György Boros,
  NEPKER Subotica, Serbia
  Za kvalitnú kolekciu prác, kreatívne stvárnenie vypísanej témy a za prínos v presadzovaní rôznych grafických techník.
 • Long Guiyang
  Wenzhou, China
  Za mimoriadne obsiahlu a vyrovnanú kolekciu prác, precíznu realizáciu grafickej techniky a za zaujímavú prezentáciu prvkov národnej kultúry.


 • TOP

   Designed by AMANET © 2005 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2004