PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Víťazné práce
EX LIBRIS HLOHOVEC
roku 2006


Ročník / Year: 10
  
Téma / Theme:  Svetové vynálezy / World Inventions
  
Počet súťažiacich / The number of participants: 1603
  
Počet súťažných prác / The number of entries: 1876
  
Súťažné práce prišli z / The entries were obtain from: Argentína / Argentina: General Villegas
Bielorusko / Belarus: Brest
Česká republika / The Czech Republic: Boskovice, Milevsko
Čína / China: Haian, Peking/Beijing, Wenzhou
Estónsko / Estonia: Kambja, Kórvekula, Tartu
Chorvátsko / Croatia: Rijeka, Zagreb
India: Hyderabad
Macedónsko / Macedonia: Štip
Maďarsko / Hungary: Tata
Poľsko / Poland: Chlopice, Krakow, Osviečim, Žary
Rusko / Russia: Lakinsk, Staryj Oskol
Slovinsko / Slovenia: Črnomelj, Golnik, Gorica pri Slivnici, Komenda, Ljubljana, Luče, Semič, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Vodice, Vransko
Srbsko / Serbia: Báčsky Petrovec, Hložany, Kulpín, Padina, Pivnica, Selenča, Stará Pazova, Subotica
Slovensko / Slovakia: Banská Bystrica, Bojničky, Bratislava, Brezová pod Bradlom, Divín, Dolné Vestenice, Drahovce, Fiľakovo, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Jaslovské Bohunice, Kežmarok, Kolárovo, Levoča, Lučenec, Madunice, Martin, Michalovce, Nemšová, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Pliešovce, Považská Bystrica, Púchov, Rajecká Lesná, Rakovice, Rimavská Sobota, Senica, Skalica, Spišská Belá, Svidník, Svit, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zvolen, Želiezovce.

Kategória základných škôl – návrhy ex libris:
 1. Erik Brigant, 14 r., ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica, Slovakia
 2. Kairi Laiapea, 14 r., Tartu, Estonia
 3. Ján Demrovský, 13 r., Báčsky Petrovec, Serbia and Montenegro
  Ivona Medič, 13 r., NEPKER Subotica, Serbia and Montenegro
  Ján Vereš, 12 r., Stará Pazova, Serbia and Montenegro
KLIK ! KLIK !
 1. Erik Brigant, 14 r., ZŠ Rozkvet,
     Považská Bystrica, Slovakia
 2. Kairi Laiapea, 14 r.,
     Tartu, Estonia
KLIK ! KLIK !
 3. Ján Demrovský, 13 r., Báčsky
     Petrovec, Serbia and Montenegro
 3. Ivona Medič, 13 r., NEPKER
     Subotica, Serbia and Montenegro
KLIK !  
 3. Ján Vereš, 12 r., Stará Pazova,
     Serbia and Montenegro
 

Kategória základných škôl – ex libris:
 1. Anton Čorba, 14 r., ZŠ Pliešovce, Slovakia
 2. Adriana Regendová, 12 r., ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
  Tian Ye, 13 r., Wenzhou, China
 3. Béke Szabolcs, 14 r., Tata, Hungary
  Joži Kotnik, 14 r., Slivnica pri Celju, Slovenia
KLIK ! KLIK !
 1. Anton Čorba, 14 r.,
     ZŠ Pliešovce, Slovakia
 2. Adriana Regendová,12 r.,
     Michalovce, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 2. Tian Ye, 13 r., Wenzhou,
     China
 3. Béke Szabolcs, 14 r.,
     Tata, Hungary
KLIK !  
 3. Joži Kotnik, 14 r.,
     Slivnica pri Celju, Slovenia
 
 

Kategória základných umeleckých škôl – návrhy ex libris:
 1. Slavomíra Zombeková, 12 r., ZUŠ Levoča, Slovakia
 2. Barbora Klúčiková, 15 r., SZUŠ - TRALAŠKOLA, Nitra, Slovakia
 3.  
KLIK ! KLIK !
 1. Slavomíra Zombeková, 12 r.,      ZUŠ Levoča, Slovakia  2. Barbora Klúčiková, 15 r.,      TRALAŠKOLA, Nitra, Slovakia
 

Kategória základných umeleckých škôl – ex libris:
 1. Veronika Lovecká, 12 r., ZUŠ Holíč, Slovakia
 2. Petra Rezničáková, 14 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
  Pavol Capovčák, 14 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 3. Adam Uhlík, 12 r., ZUŠ Nové mesto nad Váhom, Slovakia
  Ján Verbický, 13 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
  Simona Roučková, 13 r., ZUŠ, Holíč, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 1. Veronika Lovecká, 12 r.,
     ZUŠ Holíč, Slovakia
 2. Petra Rezničáková, 14 r.,
     ZUŠ Spišská Belá, Slovakia
KLIK ! KLIK !
 2. Pavol Capovčák, 14 r., Okružná,
     Michalovce, Slovakia
 3. Adam Uhlík, 12 r.,
     ZUŠ Nové mesto n.V., Slovakia
KLIK ! KLIK !
 3. Ján Verbický,13 r.,SZUŠ Okružná,
     Michalovce, Slovakia
 3. Simona Roučková, 13 r.,
     ZUŠ, Holíč, Slovakia
 

Cena Slovenskej komisie pre UNESCO:
 • Zuzana Šimková, 14 r., ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Zuzana Šimková, 14 r., ZŠ Okružná
   Michalovce, Slovakia
   

  Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:
 • Dominika Hlivková, 15 r., ZUŠ Lučenec, Slovakia
 • KLIK !
   Dominika Hlivková, 15 r.,
   ZUŠ Lučenec, Slovakia
   

  Cena primátora mesta Hlohovec:
 • Veronika Štepanayová, 14 r., ZUŠ Holíč, Slovakia
 • KLIK !
   Veronika Štepanayová, 14 r.,
   ZUŠ Holíč, Slovakia
   

  Cena predsedu poroty Viktora Chrenka:
 • Zuzana Bariaková, 14 r., ZŠ Pliešovce, Slovakia
 • KLIK !
   Zuzana Bariaková, 14 r.,
   ZŠ Pliešovce, Slovakia
   

  Cena členky poroty Blanky Votavovej:
 • Lukáš Počatko, 11 r., SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Lukáš Počatko,11 r.,SZUŠ Okružná,
   Michalovce, Slovakia
   

  Cena člena poroty Karola Felixa:
 • Endre Koteles, 13 r., NEPKER Subotica, Serbia and Montenegro
 • KLIK !
   Endre Koteles, 13 r., NEPKER
   Subotica, Serbia and Montenegro
   

  Cena členky poroty Evy Úradníkovej:
 • Andy Wang, 13 r., Tata, Hungary
 • KLIK !
   Andy Wang, 13 r.,
   Tata, Hungary
   

  Cena členky poroty Janky Michalkovej:
 • Lukáš Belák, 13 r., ZUŠ Lučenec, Slovakia
 • KLIK !
   Lukáš Belák, 13 r.,
   ZUŠ Lučenec, Slovakia
   

  Cena členky poroty Heleny Pekarovičovej:
 • Katarína Leskovská, 13 r., ZŠ A. Dubčeka Bratislava, Slovakia
 • KLIK !
   Katarína Leskovská, 13 r.,
   ZŠ A. Dubčeka, Bratislava, Slovakia
   

  Cena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Bratislava:
 • Julija Logar, 12 r., Vodice, Slovenia
 • KLIK !
   Julija Logar, 12 r.,
   Vodice, Slovenia
   

  Cena Vydavateľstva SOFA Bratislava:
 • Patrik Težbír, 13 r., ZUŠ Levoča, Slovakia
 • KLIK !
   Patrik Težbír, 13 r.,
   ZUŠ Levoča, Slovakia
   

  Cena Literárneho informačného centra Bratislava:
 • Veronika Želinská, 13 r., ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Veronika Želinská,13 r.,ZŠ Okružná,
   Michalovce, Slovakia
   

  Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach:
 • Nikolett Fodorová, 14 r., ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Želiezovce, Slovakia
 • KLIK !
   Nikolett Fodorová, 14 r., ZŠ
   Želiezovce, Slovakia
   

  Cena Ľudovej banky:
 • Lenka Matinová, 13 r., ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Lenka Matinová,13 r.,ZŠ Okružná,
   Michalovce, Slovakia
   

  Cena Slovenskej sporiteľne:
 • Eszter Pavlovič, 14 r., Studio Bravo Subotica, Serbia and Montenegro
 • KLIK !
   Eszter Pavlovič, 14 r., Studio Bravo  Subotica, Serbia and Montenegro
   

  Cena Tatrabanky:
 • Michaela Moserová, 12 r., ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK !
   Michaela Moserová, 12 r., ZŠ Okružná,  Michalovce, Slovakia
   

  Cena riaditeľa Mestského kultúrneho centra v Hlohovci :
 • Christian Čery, 12 r., CZUŠ Lučenec, Slovakia
 • KLIK !
   Christian Čery, 12 r.,
   CZUŠ Lučenec, Slovakia
   

  Cena Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hlohovci:
 • Ivana Hoppanová, 12 r., ZUŠ Púchov, Slovakia
 • KLIK !
   Ivana Hoppanová, 12 r.,
   ZUŠ Púchov, Slovakia
   

  Cena občianskeho združenia
  EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC:
 • Monika Vojčáková, 15 r., ZŠ Rozkvet Považská Bystrica, Slovakia
 • KLIK !
   Monika Vojčáková, 15 r., ZŠ Rozkvet
   Považská Bystrica, Slovakia
   

  Čestné uznania:
   

  Mimoriadna cena pre 6 - 11 ročných:
 • Rok Markovič, 9 r., Golnik, Slovenia
 • Zuzana Jurčišinová, 11 r., ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • Monika Makšinová, 11 r., ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • Miroslav Moser, 10 r., ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
 • KLIK ! KLIK !
   Rok Markovič, 9 r., Golnik,
   Slovenia
   Zuzana Jurčišinová,11 r.,
   ZŠ Okružná, Michalovce, Slovakia
  KLIK ! KLIK !
   Monika Makšinová,11 r.,ZŠ Okružná,  Michalovce, Slovakia  Miroslav Moser, 10 r.,ZŠ Okružná,  Michalovce, Slovakia
   

  Cena pre pedagóga:
 • Miroslav Capovčák
  ZŠ a SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia
  Za príkladné uplatňovanie grafických techník pri tvorbe ex libris a za výrazný prínos pri výchove najmladších talentovaných žiakov, budúcich súťažiacich.
 • Gabriela Vávrová
  ZUŠ Holíč, Slovakia
  Za originálny prístup k téme pri tvorbe ex libris a za vysokú kvalitu kolekcie súťažných prác.


 • TOP

   Designed by AMANET © 2005 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2004