PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Víťazné práce súťaže
EX LIBRIS HLOHOVEC
roku 2005

Ročník: 9
Téma: "Môj najúžasnejší zážitok"
Počet účastníkov: 1605
Počet súťažných prác:  
V užšom výbere: asi 800 prác
Na výstavu vybraných: asi 400 prác
Súťaže sa zúčastnili deti z:  Belgicka, Bieloruska, Českej republiky,
  Číny, Estónska, Chorvátska, Indie, Litvy, Macedónska, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska a Čiernej hory, Srí Lanky a 31 miest Slovenska.
Porota:  Viktor Chrenko - predseda,
  Blanka Votavová - akademická maliarka, Karol Felix - akademický maliar,
Eva Úradníková, Jana Michalková, Helena Pekarovičová
 

Kategória základných škôl – návrhy ex libris:
 1. Fazekas Izabella, Subotica, Srbsko a Čierna Hora
 2. Kulov Aslan, Vladikavkaz, Rusko
 3. Macurová Simona, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica, Slovensko
  Pahovnik Rahela, Luče, Slovinsko
KLIK ! KLIK !
 1. Izabella Fazekas, 13 rokov
     Subotica, Srbsko a Čierna Hora
 2. Aslan Kulov, 14 rokov
     Vladikavkaz, Rusko
KLIK ! KLIK !
 3. Simona Macurová, 13 rokov
     Považská Bystrica, Slovensko
 3. Rahela Pahovnik, 14 rokov
     Luče, Slovinsko

Kategória základných škôl – ex libris:
 1. Fiedlerová Katarína, ZŠ Okružná, Michalovce, Slovensko
 2. Qian Yu Mo, Wenzhou, Čína
 3. Želinská Veronika, ZŠ Okružná, Michalovce, Slovensko
  Réti Máté, Tata, Maďarsko
KLIK ! KLIK !
 1. Katarína Fiedlerová, 15 rokov
     Michalovce, Slovensko
 2. Qian Yu Mo
     Wenzhou, Čína
KLIK ! KLIK !
 3. Veronika Želinská, 12 rokov
     Michalovce, Slovensko
 3. Máté Réti, 14 rokov
     Tata, Maďarsko
 

Kategória základných umeleckých škôl – návrhy ex libris:
 1. - - - -
 2. Vojtková Michaela, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Slovensko
 3. Péterová Anamária, ZUŠ Lučenec, Slovensko
  Jenčíková Zuzana, ZUŠ Michalovce, Slovensko
KLIK ! KLIK !
 2. Vojtková Michaela, 12 rokov
     Bratislava, Slovensko
 3. Péterová Anamária, 12 rokov
     Lučenec, Slovensko
KLIK !
 3. Jenčíková Zuzana, 14 rokov
     Michalovce, Slovensko
 

Kategória základných umeleckých škôl – ex libris:
 1. - - - -
 2. Jamnická Alexandra, ZUŠ Lučenec, Slovensko
 3. Schlosserová Zuzana, ZUŠ Banská Bystrica, Slovensko
  Halčinová Mária, ZUŠ Spišská Belá, Slovensko
KLIK ! KLIK !
 2. Alexandra Jamnická, 13 rokov
     Lučenec, Slovensko
 3. Zuzana Schlosserová, 12 rokov
     Banská Bystrica, Slovensko
KLIK !
 3. Mária Halčinová, 12 rokov
     Spišská Belá, Slovensko
 

Cena Slovenskej komisie pre UNESCO:
 • Csizmadia Laura, Subotica, Srbsko a Čierna Hora
 • KLIK !
       Laura Csizmadia, 15 rokov
       Subotica, Srbsko a Čierna Hora
   

  Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:
 • Gdovinová Jana, Milevsko, Česká republika
 • KLIK !
       Jana Gdovinová, 13 rokov
       Milevsko, Česká republika
   

  Cena primátora mesta Hlohovec:
 • Maskaľová Zuzana, ZŠ Okružná, Michalovce, Slovensko
 • KLIK !
       Zuzana Maskaľová, 15 rokov
       Michalovce, Slovensko
   

  Cena predsedu poroty Viktora Chrenka:
 • Kozubová Markéta, Boskovice, Česká republika
 • KLIK !
       Markéta Kozubová, 14 rokov
       Boskovice, Česká republika
   

  Cena členky poroty Blanky Votavovej:
 • K Venkatesh, Hyderabad, India
 • KLIK !
       K Venkatesh, 12 rokov
       Hyderabad, India
   

  Cena člena poroty Karola Felixa:
 • Chen Qi Xuan, Wenzhou, Čína
 • KLIK !
       Chen Qi Xuan
       Wenzhou, Čína
   

  Cena členky poroty Evy Úradníkovej:
 • Michal Rozvadský, ZUŠ Trenčín, Slovensko
 • KLIK !
       Michal Rozvadský, 12 rokov
       Trenčín, Slovensko
   

  Cena členky poroty Janky Michalkovej:
 • Chen Xuan Ru, Shenzhen, Čína
 • KLIK !
       Chen Xuan Ru
       Shenzen, Čína
   

  Cena členky poroty Heleny Pekarovičovej:
 • Grigorovič Anastasija, Brest, Bielorusko
 • KLIK !
       Anastasija Grigorovič, 15 rokov
       Brest, Bielorusko
   

  Cena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Bratislava:
 • Xing Di Wu, Wenzhou, Čína
 • KLIK !
       Xing Di Wu
        Wenzhou, Čína
   

  Cena Vydavateľstva SOFA Bratislava:
 • Mikulová Veronika, ZUŠ Trenčín, Slovensko
 • KLIK !
       Veronika Mikulová, 13 rokov
       Trenčín, Slovensko
   

  Cena Literárneho informačného centra Bratislava:
 • Ilinjová Miroslava, ZŠ Okružná ul., Michalovce, Slovensko
 • KLIK !
       Miroslava Ilinjová, 12 rokov
       Michalovce, Slovensko
   

  Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach:
 • Lakatos Szabina, ZŠ s vyuč. jaz. maďarským, Želiezovce, Slovensko
 • KLIK !
       Szabina Lakatos, 12 rokov
       Želiezovce, Slovensko
   

  Cena Johnson and Johnson:
 • Ribič Matic, Slovenske Konjice, Slovinsko
 • KLIK !
       Ribič Matic, 14 rokov
       Slovenske Konjice, Slovinsko
   

  Cena Ľudovej banky:
 • Styková Mária, ZUŠ Banská Bystrica, Slovensko
 • KLIK !
       Mária Styková, 12 rokov
       Banská Bystrica, Slovensko
   

  Cena Slovenskej sporiteľne:
 • Sarvašová Nina, ZUŠ Lučenec, Slovensko
 • KLIK !
       Nina Sarvašová, 15 rokov
       Lučenec, Slovensko
   

  Cena Tatrabanky:
 • Baďurová Katka, ZŠ Nerudova ul. Hlohovec, Slovensko
 • KLIK !
       Katka Baďurová, 14 rokov
       Hlohovec, Slovensko
   

  Cena riaditeľa Mestského kultúrneho centra v Hlohovci :
 • Mikulová Erika, ZŠ Rajecká Lesná, Slovensko
 • KLIK !
       Erika Mikulová, 14 rokov
       Rajecká Lesná, Slovensko
   

  Cena Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hlohovci:
 • Lenártová Jana, ZUŠ Banská Bystrica, Slovensko
 • KLIK !
       Jana Lenártová, 14 rokov
       Banská Bystrica, Slovensko
   

  Cena občianskeho združenia
  EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC:
 • Kolišťaníková Michaela, ZŠ ul. A. Felcána Hlohovec, Slovensko
 • KLIK !
       Michaela Kolišťaníková, 15 rokov
       Hlohovec, Slovensko
   

  Čestné uznania:
   

  Mimoriadna cena pre 6 - 11 ročných:
 • Zhuang Yuan, Peking, Čína
 • Lampa Magdalena, Krakow, Poľsko
 • Csupák Viktória, Subotica, Srbsko a Čierna Hora
 • Marinko Simona, Subotica, Srbsko a Čierna Hora
 • KLIK ! KLIK !
       Zhuang Yuan, 10 rokov
       Peking, Čína
       Magdalena Lampa, 9 rokov
       Krakow, Poľsko
  KLIK ! KLIK !
       Viktória Csupák, 7 rokov
       Subotica, Srbsko a Čierna Hora
       Simona Marinko, 10 rokov
       Subotica, Srbsko a Čierna Hora
   

  Cena pre pedagóga:
 • Capovčák Miroslav,
  ZŠ Okružná ul. Michalovce, Slovakia.
  "Za tvorivé a kvalitné vedenie žiakov k používaniu náročnejších grafických techník v tvorbe knižnej značky."
 • Boros Gyorgy,
  Subotica, Serbia and Montenegro.
  "Za uplatnenie jednej z málo používaných grafických techník škrabaním v tvorbe knižnej značky."


 • TOP

   Designed by AMANET © 2005 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2005