PREDCHÁDZAJÚCA STRÁNKA
Víťazné práce súťaže
EX LIBRIS HLOHOVEC
roku 2004

Ročník: 8
Téma: "Cirkus a divadlo"
Počet účastníkov: 1833
Počet súťažných prác: 2114
V užšom výbere: asi 600 prác
Na výstavu vybraných: asi 400 prác
Súťaže sa zúčastnili deti z:  Českej republiky, Estónska, Chorvátska,
  Indie, Litvy, Macedónska, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Čiernej hory
Porota:  Viktor Chrenko - predseda,
  Blanka Votavová - akademická maliarka, Karol Felix - akademický maliar,
Eva Úradníková, Jana Michalková, Helena Pekarovičová
Porota udelila:
     - 15 ocenení v hlavných kategóriách
     - 25 cien osobností a organizácií
     - 35 čestných uznaní
     - 4 mimoriadne ocenenia pre deti od 6 do 11 rokov

Kategória základných škôl – návrhy ex libris:
 1. Flajžíková Soňa, ZŠ Sadová ul. Senica, Slovensko
 2. Čmelová Kristína, ZŠ Sadová ul. Senica, Slovensko
 3. Lenarčič Branko, Ljubljana, Slovinsko
KLIK ! KLIK !
 1. Flajžíková, Soňa
     14 rokov, Slovensko
 2. Čmelová, Kristína
     14 rokov, Slovensko
KLIK !  
 3. Lenarčič, Branko
     12 rokov, Slovinsko
 

Kategória základných škôl – ex libris:
 1. Titovec Andrej, Kačkanar, Rusko
 2. Sladkayová Barbora, ZŠ Dolné Vestenice, Slovensko
 3. Réti Máté, Tata, Maďarsko
KLIK ! KLIK !
 1. Titovec, Andrej
     13 rokov, Rusko
 2. Sladkayová, Barbora
     15 rokov, Slovensko
KLIK !
 3. Réti, Máté
     14 rokov, Maďarsko
 

Kategória základných umeleckých škôl – návrhy ex libris:
 1. Gulikova Katerina, Vladimir, Rusko
 2. Janštová Veronika, ZUŠ Lučenec, Slovensko
 3. Baleeva Marína, Vladimir, Rusko
KLIK ! KLIK !
 1. Gulikova, Katerina
     12 rokov, Rusko
 2. Janštová, Veronika
     15 rokov, Slovensko
KLIK !
 3. Baleeva, Marína
     12 rokov, Rusko
 

Kategória základných umeleckých škôl – ex libris:
 1. Černičková Jana, ZUŠ Trenčín, Slovensko
 2. Raškovská Monika, ZUŠ Michalovce, Slovensko
  Oroszová Barbora, ZUŠ Spišská Belá, Slovensko
 3. Chlebuš Tomáš, ZUŠ Púchov, Slovensko
  Dvořáková Helena, ZUŠ Spišská Belá, Slovensko
  Suchanovská Mária, ZUŠ Spišská Belá, Slovensko
KLIK ! KLIK !
 1. Černičková, Jana
     14 rokov, Slovensko
 2. Raškovská Monika
     14 rokov, Slovensko
KLIK ! KLIK !
 2. Oroszová, Barbora
     12 rokov, Slovensko
 3. Chlebuš, Tomáš
     12 rokov, Slovensko
KLIK ! KLIK !
 3. Dvořáková, Helena
     12 rokov, Slovensko
 3. Suchanovská Mária
     13 rokov, Slovensko
 

Cena Slovenskej komisie pre UNESCO:
 • Bordáš Réka, Tata, Maďarsko
 • KLIK !
       Bordáš, Réka
       13 rokov, Maďarsko
   

  Cena detského diváka:
 • Vera Kondratjuk, Staryj Oskol, Rusko
 • KLIK !
       Kondratjuk, Vera
       15 rokov, Rusko
   

  Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:
 • Miko Matej, ZUŠ Spišská Belá, Slovensko
 • KLIK !
       Miko, Matej
       13 rokov, Slovensko
   

  Cena primátora mesta Hlohovec:
 • Badidová Lucia, ZUŠ Michalovce, Slovensko
 • KLIK !
       Badidová, Lucia
       14 rokov, Slovensko
   

  Cena predsedu poroty Viktora Chrenka:
 • Čepáková Klaudia, ZŠ Felcánova ul. Hlohovec, Slovensko
 • KLIK !
       Čepáková, Klaudia
       15 rokov, Slovensko
   

  Cena členky poroty Blanky Votavovej:
 • Chlebuš Tomáš, ZUŠ Púchov, Slovensko
 • KLIK !
       Chlebuš, Tomáš
       12 rokov, Slovensko
   

  Cena člena poroty Karola Felixa:
 • Slovinková Veronika, ZŠ Okružná ul. Michalovce, Slovensko
 • KLIK !
       Slovinková Veronika
       14 rokov, Slovensko
   

  Cena členky poroty Evy Úradníkovej:
 • Buricová Mária, ZUŠ Spišská Belá, Slovensko
 • KLIK !
       Buricová, Mária
       12 rokov, Slovensko
   

  Cena členky poroty Janky Michalkovej:
 • Bubeníková Ingrid, ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova ul. Bratislava, Slovensko
 • KLIK !
       Bubeníková, Ingrid
       12 rokov, Slovensko
   

  Cena členky poroty Heleny Pekarovičovej:
 • Kušnir Nasťa, Vladimir, Rusko
 • KLIK !
       Kušnir, Nasťa
       14 rokov, Rusko
   

  Cena Vydavateľstva SOFA Bratislava:
 • Sásková Jana, ZUŠ Trenčín, Slovensko
 • KLIK !
       Sásková, Jana
       15 rokov, Slovensko
   

  Cena Literárneho informačného centra Bratislava:
 • Novosad Štefan, ZUŠ Trenčín, Slovensko
 • KLIK !
       Novosad, Štefan
       15 rokov, Slovensko
   

  Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach:
 • Subová Judita, ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Želiezovce, Slovensko
 • KLIK !
       Subová, Judita
       14 rokov, Slovensko
   

  Cena ČSOB:
 • Šimková Zuzana, ZŠ Okružná ul. Michalovce, Slovensko
 • KLIK !
       Šimková, Zuzana
       12 rokov, Slovensko
   

  Cena Slovenskej sporiteľne:
 • Čižmárik Milan, ZŠ Okružná ul. Michalovce, Slovensko
 • KLIK !
       Čižmárik, Milan
       15 rokov, Slovensko
   

  Cena Tatrabanky:
 • Bukovinová Lucia, ZUŠ Spišská Belá, Slovensko
 • KLIK !
       Bukovinová, Lucia
       13 rokov, Slovensko
   

  Cena Všeobecnej úverovej banky:
 • Kiseľjova Tatiana, Staryj Oskol, Rusko
 • KLIK !
       Kiseľjova, Tatiana
       12 rokov, Rusko
   

  Cena riaditeľa Mestského kultúrneho centra v Hlohovci:
 • Kirdulité Eglé, Viľnius, Litovsko
 • KLIK !
       Kirdulité, Eglé
       14 rokov, Litovsko
   

  Cena Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hlohovci:
 • Pagáč Vladimír, ZUŠ Šaľa, Slovensko
 • KLIK !
       Pagáč, Vladimír
       14 rokov, Slovensko
   

  Cena občianskeho združenia
  EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC:
 • Káčerová Ľubomíra, ZŠ sv. Jozefa Hlohovec, Slovensko
 • KLIK !
       Káčerová, Ľubomíra
       13 rokov, Slovensko
   

  Čestné uznania:
   

  Mimoriadna cena pre 6 - 11 ročných:
 • Mikosová D., ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova ul. Bratislava, Slovensko
 • Radujko Jovana, Belehrad, Srbsko a Čierna hora
 • Vargová Patrícia, ZUŠ Michalovce, Slovensko
 • Dzurjaník Matúš, ZUŠ Michalovce, Slovensko
 • KLIK ! KLIK !
       Mikosová, D.
       10 rokov, Slovensko
       Radujko, Jovana
       10 rokov, Srbsko a Čierna hora
  KLIK ! KLIK !
       Vargová, Patrícia
       11 rokov, Slovensko
       Dzurjaník, Matúš
       11 rokov, Slovensko
   

  Cena pre pedagóga:
 • Eva Banárová,
  ZŠ na Sadovej ul., Senica, Slovensko.
  "Za vyrovnanú kvalitu kolekcie súťažných prác a výrazný pokrok jej žiakov v oblasti grafických návrhov ex libris".


 • TOP

   Designed and created by AMANET © 2004 - All rights reserved EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ©  2004